30 czerwca 2020

tu żyli ludzie

Tu była przez kilka wieków wieś Steinforth. Ponad trzystu mieszkańców, poczta, kościół.

Wysiedlona w 1945 r. bo znalazła się na terenie poligonu wojskowego. Została droga, niektóre przydomowe drzewa. Reszta rozebrana do fundamentów. Przez lata rozrosły się drzewa, a całą przestrzeń zajął gąszcz krzewów, traw i kwiatów, który stał się leśną ptasią osadą.

okolice Okonka, Pomorze